Bouw installatie

Inleiding

Na een lange voorbereiding is het nu (bijna) zo ver dat de bouw van onze zon-energie installatie gaat starten. Via deze pagina wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw. Het verslag is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

 • Overzicht van de tijdsplanning > planning
 • Voorbereidende werkzaamheden > voorbereiding
 • Graafwerkzaamheden poel en bouwrijp maken > graven
 • Plaatsen hek rond het terrein > hek
 • Rammen van de funderingspalen > fundering
 • Montage van de onderconstructie > tafel
 • slaan van de eerste paal door wethouder Tiny Bijl > eerste paal
 • Het plaatsen van de PV-panelen > panelen
 • De panelen zijn geplaatst, de trafo is geplaatst > trafo
 • Door regenval en zwaar verkeer is het terrein bijna onbegaanbaar geworden. De werkzaamheden zijn uitgesteld > nat terrein
 • Bestuursleden voeren oud ijzer en kabelresten af > oud ijzer
 • De bekabeling wordt aangebracht > kabels
 • De afrondende werkzaamheden zijn begonnen > aansluiten

Tips: Door op de foto’s te klikken wordt de foto vergroot weergegeven. Met de pijlen kan heen en weer worden gescrold.

Een overzicht van wat hier allemaal aan voorafging kan u vinden op pagina ‘Geschiedenis’.

Overzicht tijdsplanning van de bouw

In de week van 14 oktober 2019 (week 42) zullen de werkzaamheden op het terrein starten. Daarna gaat het snel. In de daarop volgende weken wordt de gehele installatie opgebouwd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de aansluiting, die door Enexis wordt uitgevoerd, op tijd plaatsvindt zal de installatie naar verwachting januari 2020 in bedrijf gaan.

De monteurs hebben veel overlast ondervonden van het water op het terrein. De inbedrijfstelling is daardoor uitgesteld. Sinds medio februari 2020 levert de installatie elektriciteit.

September: Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidingen van de bouw zijn in volle gang.

Opdrachtnemer Tenten Solar heeft direct na de gunning in juli de trafo besteld. Deze trafo wordt speciaal voor dit zonnepark gebouwd en heeft een levertijd van 16 weken. De trafo is hiermee bepalend voor de planning van alle andere werkzaamheden. In de week van 21 oktober zal de trafo worden geleverd en geplaatst. De metalen onderconstructie waarop de zonnepanelen worden gemonteerd is in productie en het grondonderzoek is inmiddels afgerond.

Eerder dit jaar is grondonderzoek gedaan. Tenten Solar gaat op zeker en heeft na de gunning op het terrein een viertal proefpalen in de grond geslagen (geramd). Deze zijn na de bouwvak weer getrokken. Hiermee is proefondervindelijk vastgesteld hoe diep de fundering moet worden geslagen.

4-10: De graafwerkzaamheden voor de paddenpoel zijn begonnen

Op vrijdag 4 oktober is begonnen met de graafwerkzaamheden op het terrein. In de hoek linksachter is een paddenpoel gegraven en het terrein wordt waar nodig uitgevlakt om het bouwrijp te maken. De paddenpoel is klaar en vult zich met regenwater.

18-10: Het hekwerk wordt geplaatst

Van 17 t/m 21 oktober heeft de fa. Tolman het hekwerk rond het terrein geplaatst.

28-10: Het rammen van de funderingspalen

Op 28 oktober is het slaan van de funderingspalen begonnen. Het werk heeft drie dagen in beslag genomen. 

Het geluid van het trilblok was in de wijde omgeving goed te horen.

30-10: De onderconstructie wordt gemonteerd

Op de funderingspalen worden dwarsliggers gemonteerd en in hoog tempo wordt de tafelconstructie aangebracht.

01-11: Slaan van de ‘eerste paal’

Vrijdag 1 november heeft wethouder Tiny Bijl, onder toeziend oog van de aanwezige pers en belangstellenden, de ‘eerste paal’ geslagen.

05-11: De eerste panelen worden geplaatst

De onderconstructie is op de funderingspalen gemonteerd en de 16 rijen zijn strak uitgericht. Op de tafelconstructie zijn vandaag de eerste rijen PV-panelen geplaatst en de bekabeling wordt in de goten aangebracht.

Dinsdag 12 november is het trafohuis geplaatst op een fundering van ter plaatse gestorte betonpalen. Inmiddels zijn ook alle panelen aangebracht. De omvormers staan klaar om te worden gemonteerd.

25-11 Het terrein is onwerkbaar geworden

Door de combinatie van regen en het verplaatsen van materiaal met zwaar rijdend materieel zijn het terrein en de weg veranderd in één grote modderpoel. Het terrein is daardoor zelfs met laarzen heel moeilijk te betreden en machines zakken weg in de modder. Het is onwerkbaar geworden; de werkzaamheden zijn twee weken uitgesteld.

04-12 Oud ijzer wordt afgevoerd

Bij de bouw van een PV-installatie blijft altijd materiaal over. Het bestuur heeft, in overleg met Tenten Solar, het ijzer en de kabels afgevoerd naar een recycle-bedrijf in Wolvega. De opbrengst is op de bankrekening van ECO gestort.

18-12 De bekabeling wordt aangebracht

De kabels die de PV-panelen met de omvormers verbinden zijn aangelegd en worden aangesloten.

Door Enexis wordt de laatste hand gelegd aan de aansluiting op het elektriciteitsnet. Speciaal voor het leggen van deze kabels is een bronbemaling aangebracht.

De monteurs hebben veel last van het water op het terrein. Dat levert flink wat vertraging op bij de afrondende werkzaamheden. Na twee weken extra uitstel is de afgelopen week toch begonnen met het aansluiten van de omvormers op de verdeelkasten en de trafo. Door fa. Muis is de toegang voorzien van een wegverharding.