Bouw installatie

Inleiding

Na een lange voorbereiding is het nu (bijna) zo ver dat de bouw van onze zon-energie installatie gaat starten. Via deze pagina wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw. Het verslag is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

  • Overzicht van de tijdsplanning > planning
  • Voorbereidende werkzaamheden > voorbereiding
  • Graafwerkzaamheden poel en bouwrijp maken > graven

Een overzicht van wat hier allemaal aan voorafging kan u vinden op pagina ‘Geschiedenis’.

Overzicht tijdsplanning van de bouw

De planning van de bouw van de installatie ziet er samengevat als volgt uit:

  • In week 40/41 wordt het terrein bouwrijp gemaakt en wordt de paddenpoel gegraven.
  • In week 42 wordt de fundering van de trafo gemaakt en om het terrein wordt het hekwerk geplaatst.
  • In week 44 worden de funderingspalen in de grond geslagen en wordt begonnen met de onderconstructie.
  • In week 45, 46 en 47 wordt de installatie verder opgebouwd.
  • in week 48 worden de verdeelkasten gemonteerd, de bekabeling aangesloten en het nodige grond- en graafwerk uitgevoerd.
  • In week 49 wordt de internetaansluiting gemaakt en worden de beveiligingscamera’s geplaatst.
  • Ten slotte worden de laatste 2 weken van de uitvoering gebruikt voor oplevering en ingebruikstelling.
September 2019: Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidingen van de bouw zijn in volle gang.

Opdrachtnemer Tenten Solar heeft direct na de gunning in juli de trafo besteld. Deze trafo wordt speciaal voor dit zonnepark gebouwd en heeft een levertijd van 16 weken. De trafo is hiermee bepalend voor de planning van alle andere werkzaamheden. In de week van 21 oktober zal de trafo worden geleverd en geplaatst. De metalen onderconstructie waarop de zonnepanelen worden gemonteerd is in productie en het grondonderzoek is inmiddels afgerond.

Eerder dit jaar is grondonderzoek gedaan. Tenten Solar gaat op zeker en heeft na de gunning op het terrein een viertal proefpalen in de grond geslagen (geramd). Deze zijn na de bouwvak weer getrokken. Hiermee is proefondervindelijk vastgesteld hoe diep de fundering moet worden geslagen.

De graafwerkzaamheden voor de paddenpoel zijn begonnen

Op vrijdag 4 oktober is begonnen met de graafwerkzaamheden op het terrein. In de hoek linksachter is een paddenpoel gegraven en het terrein wordt waar nodig uitgevlakt om het bouwrijp te maken. De werkzaamheden worden in week 41 afgerond.

In de week van 14 oktober 2019 (week 42) zullen de werkzaamheden op het terrein starten. Daarna gaat het snel. In de daarop volgende weken wordt de gehele installatie opgebouwd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de aansluiting, die door Enexis wordt uitgevoerd, op tijd plaatsvindt zal de installatie naar verwachting in december 2019 in bedrijf gaan.