Documenten

ECO informeert haar leden via periodieke bijeenkomsten en via nieuwsbrieven.
In onderstaand overzicht vindt u alle verslagen van de algemene bijeenkomsten en de nieuwsbrieven.
Door te klikken op <download>  kunt u de documenten lezen en downloaden.

Jaarverslag en ALV

. Jaarverslag 2017-2018, met samenvatting financieel verslag 2018 <download>
. Notulen 1ste ALV op 2 april 2019 <download>

. Informatiememorandum t.b.v. melding AFM <download>

 Nieuwsbrieven

. Nieuwsbrief 12: Overstap naar onze gezamenlijke energieleverancier ENERGIE VANONS d.d. 9 februari 2019 <download>.
. Nieuwsbrief 11: Verslag van de vijfde informatieavond d.d. 29 januari 2019 <download>.
. Nieuwsbrief 10: Voortgang ontwerp, ledenovereenkomst en bepalen grootte aandeel d.d. 10 december 2018 <download>

Oudere nieuwsbrieven, verslagen en brieven:
. Nieuwsbrief 9: Verslag 4de Informatiebijeenkomst d.d. 26 september 2018 <download>
. Nieuwsbrief 8: Informatieoverdracht en agenda Informatiebijeenkomst 26 september 2018 <download>
. Nieuwsbrief 7: Stand van zaken procedure rond bestemmingsplan en omgevingsvergunning d.d. 9 augustus 2018 <download>
. Nieuwsbrief 6: Verslag algemene informatiebijeenkomst ‘Zon op de grond’ d.d. 6 juni 2018 <download>
. Nieuwsbrief 5: Verslag 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
. Nieuwsbrief 4: Uitnodiging en agenda 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
. Nieuwsbrief 3: Algemene informatie keuze van dak, installateur en energieafnemer/leverancier  <download>
. Nieuwsbrief 2: Startsubsidie gemeente Steenwijkerland definitief  <download>
. Nieuwsbrief 1: ECO officieel opgericht  <download>
. Intentieverklaring aspirant-leden <download>
. Verslag 2e informatie bijeenkomst d.d. 17 januari 2018  <download>
. Startnotitie ‘Samen energie opwekken in Oldemarkt  <download>
. Verslag 1e informatie bijeenkomst d.d. 7 november 2017 <download>