Documenten

ECO informeert haar leden via periodieke bijeenkomsten en via nieuwsbrieven.
In onderstaand overzicht vindt u alle verslagen van de algemene bijeenkomsten en de nieuwsbrieven.
Door te klikken op <download>  kunt u de documenten lezen en downloaden.

 Nieuwsbrieven

9 februari 2019: Nieuwsbrief 12: Overstap naar onze gezamenlijke energieleverancier ENERGIE VANONS <download>.

29 januari 2019: Nieuwsbrief 11: Verslag van de vijfde informatieavond <download>.

10 december 2018: Nieuwsbrief 10: Voortgang ontwerp, ledenovereenkomst en bepalen grootte aandeel <download>

Oudere nieuwsbrieven:
. Nieuwsbrief 9: Verslag 4de Informatiebijeenkomst d.d. 26 september 2018 <download>
. Nieuwsbrief 8: Informatieoverdracht en agenda Informatiebijeenkomst 26 september 2018 <download>
. Nieuwsbrief 7: Stand van zaken procedure rond bestemmingsplan en omgevingsvergunning d.d. 9 augustus 2018 <download>
. Nieuwsbrief 6: Verslag algemene informatiebijeenkomst ‘Zon op de grond’ d.d. 6 juni 2018 <download>
. Nieuwsbrief 5: Verslag 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
. Nieuwsbrief 4: Uitnodiging en agenda 3e informatie bijeenkomst d.d. 25 april 2018  <download>
. Nieuwsbrief 3: Algemene informatie keuze van dak, installateur en energieafnemer/leverancier  <download>
. Nieuwsbrief 2: Startsubsidie gemeente Steenwijkerland definitief  <download>
. Nieuwsbrief 1: ECO officieel opgericht  <download>

 Verslagen, brieven e.d.

. Intentieverklaring aspirant-leden <download>
. Verslag 2e informatie bijeenkomst d.d. 17 januari 2018  <download>
. Startnotitie ‘Samen energie opwekken in Oldemarkt  <download>
. Verslag 1e informatie bijeenkomst d.d. 7 november 2017 <download>