Energie VanOns

Voor de Energie Coöperatie Oldemarkt (ECO) is het van belang met een goede en betrouwbare energieleverancier in zee te gaan. ECO verkoopt de door de PV-panelen opgewekte elektriciteit en haar leden betrekken hun energie bij dezelfde leverancier. Dat geeft de volgende voordelen:

 • De gezamenlijke leverancier zorgt zonder extra (administratie)kosten voor de jaarlijkse teruggave van de energiebelasting.
 • ECO krijgt jaarlijks een ‘klantvergoeding’ die samen met de opbrengst van de verkoop van de opgewekte stroom de jaarlijkse kosten dekt voor onderhoud, verzekering van de zonnepanelen e.d.

Waarom Energie VanOns

Het bestuur van ECO heeft gekozen voor Energie VanOns als gezamenlijke energieleverancier met name om de volgende redenen:

 • ECO wil graag bevorderen dat elektrische energie lokaal wordt opgewekt en ook lokaal wordt gebruikt. Dat is ook wat Energie VanOns doet. Energie VanOns levert elektriciteit, die lokaal wordt opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties zoals ECO.
 • Energie VanOns is een coöperatie en heeft geen aandeelhouders die (een deel van) de winst opstrijken. De winst vloeit terug naar de coöperaties. De coöperatie wordt gerund door leden voor leden.
 • De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers. In november 2018 is Energie VanOns erkent als duurzame voorloper in groene energie.
 • Er zijn inmiddels bijna honderd noordelijke energiecoöperaties
  bij Energie VanOns aangesloten. Zij zetten zich de komende jaren samen in om steeds meer Nederlanders te voorzien van échte duurzame energie.

Er is bij de keuze van onze energieleverancier ook gekeken naar de energietarieven die door de verschillende leveranciers worden gehanteerd. Bij de keuze van Energie VanOns de prijzen van verschillende ‘groene’ leveranciers met elkaar vergeleken. Hieruit kwamen twee leveranciers als beste naar voren, Greenchoice en Energie VanOns. De verschillen in maandelijkse kosten van beide leveranciers liggen vlak bij elkaar.

Energie VanOns geeft de regio extra energie.

Wie is Energie VanOns

Energie VanOns is een coöperatie die actief is in het Noorden. Zij leveren meer dan ‘gewone’ groene energie. Elektriciteit wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. De winst wordt teruggegeven aan de regio. Bij de keuze voor duurzame energie van eigen bodem wordt het eigen dorp, stad of wijk gesteund. 
De energie van de toekomst is lokaal en groen. Energie VanOns wil een belangrijke rol spelen in de overgang naar deze positieve energie. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van iedereen.

In dit fimpje wordt de visie en werkwijze van Energie VanOns nog eens duidelijk uitgelegd> Filmpje Energie Van Ons

Groen is echt groen

Groene energie is gelukkig niet meer bijzonder. Maar de ene groene energie is de andere niet. Sommige energiebedrijven zeggen dat ze groene stroom verkopen, terwijl ze eigenlijk vooral buitenlandse certificaten kopen waarmee hun grijze stroom ‘groen’ lijkt. Energie VanOns is 100% échte groene stroom van eigen bodem. En ons gas? Dat is CO2-gecompenseerd: een van de meest groene vormen van gas op dit moment.

Lokaal is echt lokaal

Energie komt niet meer uit een fabriek ver weg, maar uit je directe omgeving. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op je eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt. Elektriciteit wordt lokaal opgewekt en lokaal afgenomen.

Energie VanOns neemt de lokale energiecoöperaties werk uit handen en investeert in de regio en zorgt jaarlijks, zonder extra kosten voor de teruggave van de energiebelasting aan ECO-leden die een aandeel in het zonnepark hebben.

Tarieven en klant worden

Energie VanOns hanteert marktconforme tarieven. Leden worden in principe klant van Energie VanOns omdat hiermee de teruggave van de energiebelasting is gewaarborgd.

Ook andere inwoners binnen de postcoderoos kunnen klant van Energie VanOns worden. De overstap wordt gratis geregeld.

Voor meer informatie zie: https://energie.vanons.org/cooperaties/oldemarkt.

Vergelijking tarieven E-leveranciers

We houden de prijsontwikkeling van de verschillende energieleveranciers in de gaten. Energie VanOns publiceert maandelijks een vergelijking van de tarieven van de belangrijkste energieleveranciers. Hierbij de vergelijking van de tarieven voor elektriciteit en gas in september 2019. Uitgangspunten:

 • Looptijd contract 1 jaar
 • Tarieven zijn incl BTW
 • Jaargebruik 3000 kWh elektriciteit en 1200 m3 gas