Informatie Postcoderoosregeling

 Bestaande subsidiemogelijkheden:

Er zijn op dit moment drie subsidieregelingen voor het opwekken van duurzame energie:
. De salderingsmethode: deze regeling is (nog) heel gunstig bij panelen op je eigen dak. Deze regeling zal tussen 2020 en 2022 op de schop gaan en veel minder gunstige voorwaarden krijgen.
. De SDE+ regeling: is met name bedoeld voor ondernemers, zoals agrariërs die panelen op daken van stallen en schuren leggen en de opgewekte stroom zelf gebruiken en/of verkopen aan een energieleverancier.
. De postcoderoosregeling: is zeer geschikt voor (groepen) particulieren, eventueel samen met bedrijven, verenigd in bijvoorbeeld een coöperatie.

De postcoderoosregeling houdt voor ECO in dat, naast de inwoners van Oldemarkt (8375), ook de inwoners van de volgende dorpen mogen meedoen:
. 8398 Blesdijke
. 8378 Paasloo
. 8361 IJsselham
. 8376 Ossenzijl
. 8481 Nijetrijne
. 8479 Oldetrijne

 Hoe werkt de Postcoderoosregeling (PCR)

Officieel heet de subsidieregeling van de Rijksoverheid: De ‘Regeling Verlaagd Tarief’.
Deze regeling is bedoeld voor kleinverbruikers, die samen lid zijn van een coöperatie die eigenaar is van de zonne-installatie. De subsidie op het opgewekt vermogen in kWh dat onder de PCR-regeling valt is voor elke deelnemer beperkt tot maximaal het eigen elektriciteitsverbruik in kWh met een maximum van 10.000 kWh.

Op de persoonlijke energierekening van de leden van ECO vervalt de energiebelasting van circa € 0,12 per kWh.
Dit betekent globaal een halvering van de energielasten voor een periode van 15 jaar. De subsidie wordt eenmaal per jaar via de jaarafrekening door de energieleverancier verrekend.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de (rijks)overheid stimuleringsregelingen voor energieopwekking aanpast. Dat zal dan gebeuren omdat energieopwekking goedkoper is geworden en daardoor het rendement hoger dan eerder verwacht. Voor de postcoderoosregeling ziet het er naar uit dat het voorlopig niet ongunstiger wordt, eerder gunstiger.

Voor meer gedetailleerde informatie zie: www.postcoderoosregeling.nl

Aanmerkelijk belang

Iemand heeft in de ogen van de Belastingdienst een ‘aanmerkelijk belang’ in een coöperatie als hij/zij, al dan niet tezamen met zijn/haar partner:
– voor meer dan 5% van het totale vermogen van de coöperatie deelneemt (dat is uitgaande van totaal 1000 certificaten, deelname met meer dan 50 certificaten).
of
– wanneer men is gerechtigd om ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering van de coöperatie (dat is pas aan de orde bij een ledenaantal van kleiner dan 20 personen).

Indien een lid van de coöperatie een ‘aanmerkelijk belang’ in de coöperatie heeft dan is dat lid 25% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd over
– winst, zoals kan voorkomen bij een uitkering van dividend- of bij liquidatie
of
– winst (positief verschil tussen inkoop en verkoop) uit verkoop van het aandeel in de coöperatie.

Zolang de coöperatie geen winsten uitkeert en de participanten hun belang niet verkopen is dus geen inkomstenbelasting verschuldigd.