Wie zijn wij

Energie Coöperatie Oldemarkt U.A.

door inwoners van Oldemarkt
voor inwoners van Oldemarkt en omgeving.
 Initiatief

Op initiatief van Hans Schiphorst is medio september 2017 een enthousiaste werkgroep begonnen met het kijken naar de mogelijkheden voor het oprichten van een energiecoöperatie voor Oldemarkt en omgeving.

De werkgroep bestond naast Hans Schiphorst uit Hans de Lange, Henk Plat, Sjoerd Bakker, Pieter Landman en Marius Roel. Deze mensen hebben al zonnepanelen op hun eigen dak liggen. Zij hebben in die zin dus feitelijk geen baat bij deelname in een coöperatie, maar zetten zich op deze manier graag in voor een duurzamere samenleving.

We gaan hiermee niet direct de wereld veranderen, maar we leveren wel een bijdrage. En het is mooi om dat samen te doen. Of zoals Loesje zegt:


Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Het bestuur

Het bestuur van ECO bestaat uit:

  • Voorzitter: Hans Schiphorst
  • Secretaris: Marius Roel
  • Penningmeester: vacant, tijdelijk overgenomen door Marius Roel
  • Bestuursleden: Hans de Lange en Henk Plat
  • Adviseurs: Pieter Landman en Sjoerd bakker
Oprichting ECO

Op twee door de werkgroep georganiseerde informatiebijeenkomsten -in november 2017 en januari 2018- bleek dat er voldoende belangstelling is om door te gaan.

Op 8 februari 2018 is vervolgens de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A., kortweg ECO officieel opgericht.

De statuten van de coöperatie zijn vastgelegd in de Akte van Oprichting. De statuten kunnen hier worden gedownload:  <download statuten>

 Goed voorbeeld doet goed volgen

Iedereen weet inmiddels dat de voorraden aan fossiele energie, zoals die van olie en gas, eindig zijn en dat we te veel CO2 uitstoten. Het moet daarom anders.


Op allerlei plaatsen worden initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om een energietransitie in gang te zetten. In Steenwijkerland worden veel meer initiatieven ontplooid, zoals:

Bij het opzetten van de gehele organisatie is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Energiecoöperatie Wieden-Weerribben in Dwarsgracht/Jonen. Mede door hun onvoorwaardelijke medewerking en ondersteuning was het mogelijk ECO snel tot een betrouwbare organisatie uit te bouwen en sneller dan gebruikelijk te kunnen overgaan tot actie.