Zonnestroommeter

Mededeling: Het automatisch doorgeven van de meetdata geeft onverwacht problemen. Voorlopig wordt daarom volstaan met het wekelijks handmatig doorgeven van de geproduceerde energie.

De totale productie van elektriciteit in kWh t/m 5 april 2020 20.00 uur van:
Naam:
Energie Coöperatie Oldemarkt
Gemeente Steenwijkerland
Opbrengst maart
10.731
93.860
Totale opbrengst:
15.135
135.243
Grafieken van de dagelijkse productie in maand maart 2020:

Energie Coöperatie Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland

Vereenvoudigd schema van de installatie